Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Rekrutacja

Rekrutacja

I N F O R M A C J A

Informuję, że od 20 kwietnia 2020 r. od godziny 8.00 na drzwiach szkoły będą wywieszone listy:

 • dzieci zakwalifikowanych do kl. " 0"
 • dzieci niezakwalifikowanych

Postaram się informacje przesłać również na adresy email.

Szczegółowe informacje można również uzyskać także telefonicznie.

Ostateczna lista dzieci przyjętych do klasy "0" i klasy I będzie podana w połowie sierpnia b/r.

W czasie zapoznawania się z listą, ze względów bezpieczeństwa, proszę zachować odpowiednią odległość.

 

Elżbieta Pryczkowska

 

 

 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020 /2021

Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego i I klasy Szkoły Podstawowej rozpoczyna się dnia 11.03.2020 roku.

Wnioski prosimy składać do dnia 30.03.2020 r. w sekretariacie szkoły.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami :

 • Zarządzenie nr 18
 • Regulamin rekrutacji 2020 / 2021

    Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego

 • Potwierdzenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego
 • Wniosek o kontynuowanie nauki w oddziale przedszkolnym
 • Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
 • Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego spoza obwodu

    Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej w Tuchomiu

 • Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej
 • Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej spoza obwodu
 • Potwierdzenie woli przyjęcia do Szkoły Podstawowej
 • Zał. 1 Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa
 • Zał. 2 Oświadczenie o uczęszczaniu do SP w bieżącym roku szkolnym
 • Zał. 3 Oświadczenie o miejscu zamieszkania

 

Data dodania: 2018-07-11 14:40:28
Data edycji: 2020-04-24 10:47:12
Ilość wyświetleń: 770

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"

J. Korczak
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej